سرپرستار بخش: سرکار خانم خدیجه مهرآور

 

بخش جراحی قلب یا سی ای سی یو بخش فوق تخصصی بیمارستان میباشد که درمان و نظارت را برای افرادی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار میگیرند را ارائه میدهد

تجهیزات مورد استفاده شامل:

ونتیلاتور - بالن پمپ - مانیتور و غیره می باشد.

بیماران بستری در سی ای سی یو توسط تیمی از پرستاران آموزش دیده از نزدیک تحت مراقبت قرار میگیرند.

این بخش شامل بیمارانی میباشد که آنژیوگرافی شده و دچار تنگی عروق میباشند که باید برای باز شدن عروق تحت عمل جراحی قلب باز قرار بگیرند.

این بخش شامل 5 تخت فعال میباشد.