شهروند گرامی شما می توانید با پر نمودن فرم زیر نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود را به مدیران بیمارستان ارسال نمایید.