معاون آموزشی

 معاون آموزشی مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش

دکتر کریم دلاوری

سمت: معاون اموزشی مرکز

مدرک تحصیلی: متخصص اطفال

تلفن:۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۶      داخلی:۳۱۶

delavari